Informatie over het gebruik van uw gegevens bij inschrijving voor de Spoorwensdagen

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Ons privacy beleid geldt alleen voor de informatie die door Stichting Spoorwensdagen is verzameld en verwerkt. Voor vragen kun je ons benaderen via info@spoorwensdagen.nl.

Wanneer en waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Stichting Spoorwensdagen verzamelt persoonsgegevens bij deelnaam aan de Spoorwensdagen als vrijwilliger, als wensindiener of deelnemer/VIP.

Welke gegevens gebruiken wij?

Voor de inschrijving van een wens voor de Spoorwensdagen gebruiken wij uw contactgegevens (naam, e-email, mobiele telefoon) t-shirtmaat en geslacht. Tevens vragen wij u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de Spoorwensdagen. We gebruiken dit voor promotionele doeleinden op onze website, Twitter of Instagram.

Hoe gaan we om met de persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar?

Voor kinderen onder de 16 jaar hebben we toestemming nodig van de ouders/verzorgers om deel te nemen aan onze activiteiten. Deze toestemming is vormvrij. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger heeft. Als u er van overtuigd bent dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spoorwensdagen.nl zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Na inschrijving worden uw gegevens opgenomen in de database ten behoeve van het matchen van de wensen met vrijwilligers en activiteiten.

De grondslag voor de verwerking is: toestemming

Als u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonsgegevens gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de administratie en/of om betrokkenen optimaal te kunnen begeleiden en ondersteunen.

Met wie delen wij gegevens?

Wij delen de gegevens alleen met medewerkers (vrijwilligers) van de Spoorwensdagen.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens in onze systemen zolang dit nodig is voor de relevante activiteit. Uw gegevens worden dus niet langer bewaard dan wettelijk verplicht of noodzakelijk is. Wanneer de bewaartermijn van uw gegevens is verstreken worden de gegevens veilig verwijderd. . Je hebt het recht ons te vragen je gegevens te verwijderen. Indien dit wettelijk mogelijk is doen we dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken. Stichting Spoorwensdagen legt gegevens vast ter verwerking van de aanmelding. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Als u op deze informatie geen prijs stelt, kunt u dit aangeven bij Spoorwensdagen via info@spoorwensdagen.nl.